Консекутвен превод – какво представлява и кога се ползва

Ползването на консекутивен превод става все по наложително в нашияКонсекутвен превод глобален свят. Новите технологии и най-вече интернет помагат хората да се свързват помежду си, да развиват бизнес, да подкрепят каузи и всичко това от дистанция. Докато границите стават все по-условни, то езиковите бариери все още създават пречката за ефективна комуникация. И тук на помощ идва професионалният превод.

Един от най-популярните устни преводи с широко приложение, това е консекутивен превод. Какво точно представлява той, в какви случаи е най-подходящ да се използва и какви са неговите предимства – всичко това ще разгледаме подробно в следващите редове.

Вижте нашите цени за писмен и устен превод и легализация тук.

1. Какво представлява консекутивният превод?

Консекутивният превод, наричан още последователен, е класически устен превод. Името си дължи на своята най-отличителна характеристика, а именно, че говорителят и преводачът говорят последователно. Какво означава това? При консекутивен превод обикновено ораторът изказва една част от речта, а през това време преводачът внимателно запаметява казаното. След като говорителят направи пауза, идва ред на преводача да предаде направеното изказване на аудиторията. Това редуване между двамата продължава, докато речта приключи.

Обикновено е въпрос на предварителна уговорка между говорещия и преводача колко дълго ще е вре

Консекутвен превод

мето между паузите. В случай, че паузите са по-кратки (в рамките на няколко изречения), професионалният преводач разчита на паметта си, за да запомни и възпроизведе казаното.  В случай, че паузите са по-големи, за да не се наруши целостта на посланието или идеята, то превеждащият си води бележки. Професионалните преводачи са обучени да използват специални бързи техники за водене на записки, които правят превода по-точен.

Ако решите да се възползвате от услугата консекутивен превод, добра практика е да предоставите на преводача чернова на изказванията, статистически данни, терминология и друга важна информация. Това ще помогне той предварително да се запознае с цялостната идея и след това да преведе речта с максимална точност и детайли, които е важно присъстващите да разберат.

2. Какви са основните разлики между консекутивен и симултанен превод?

Консекутвен преводСимултанният превод е друг вид устен превод, който намира широко приложение. В случай, че се нуждаете от услуга за професионален превод, добре е да знаете какви са основните разлики между симултанния и консекутивния превод. По този начин ще може лесно да прецените кой от двата вариант е по-подходящ за вашите конкретни нужди.

Основната разлика е, че симултанният превод е синхронен т.е.  той протича успоредно с речта на говорещият. За да бъде възможно това, при този вид преводи е необходимо специално оборудване. Докато ораторът говори на микрофон, преводачът се намира в звукоизолирана кабина и носи слушалки, за да може внимателно да чуе всяка дума.

Предимство на този вид превод е, че може няколко преводачи едновременно да превеждат на няколко различни езика, а присъстващите на събитието да слушат превода със слушалки на желания от тях език.  В сравнение с консекутивния, симултанният превод е по-неточен, тъй като преводачът няма възможността да чуе и осмисли докрай изказването, а трябва да  превежда успоредно с говорещия.

3. В какви случаи е подходящ консекутивен превод?

Вижте нашите цени за писмен и устен превод и легализация тук.

Консекутвен преводКакто вече споменахме по-горе, консекутивният превод намира широко приложение. Той е особено подходящ за събития с кратка продължителност (до няколко часа), където преводът трябва да се направи само на един език. За по-дълги събития е добре преводачите да бъдат двама. Трябва да отчетете факта, че паузите и изчакването за превод ще удължат времето за провеждане на събитието почти двойно.

Затова този вид преводи са най-предпочитани при провеждане на бизнес срещи, преговори и сключване да договори с чуждестранни партньори, различен вид обществени мероприятия и изяви, професионални семинари и конференции, интервюта, екскурзии и др.

4. Какви са предимствата на консекутивния превод?

Консекутвен преводТака нареченият последователен превод има редица предимства, които си струва да бъдат отбелязани. Ето и какви са те:

На първо място, едно от най-големите му предимства е неговата точност и прецизност. Докато говорителят се изказва, преводачът има възможността да помисли над казаното и да го предадете максимално близо като смисъл на присъстващите в залата. Това е особено важно когато се предава статистическа информация и данни, които са от голямо значение за успеха на събитието, като сключване на сделка, например. За разлика от синхронния превод, където преводачът е съсредоточен върху речта и дума по дума превежда казаното, без да има допълнително време за реакция и осмисляне на контекста.

Вижте нашите цени за писмен и устен превод и легализация тук.

Освен това, преводачът има възможността да предаде тона и интонацията на гласа на говорещия, като по този начин предаде емоция, която още повече ще помогне за правилното разбиране на основното послание и въздействието върху аудиторията.

Още един плюс е, че няма нужда от допълнителна техника, както при симултанния превод. Това прави организацията на самото мероприятие по-лесна, а освен това изключва възможността от провал на събитието поради техническа неизправност. Изключение правят случаите, когато залата е голяма, а присъстващите са много. Тогава може да бъде използван микрофон, с цел всички да чуват добре преводача.

Така стигаме и до следващото важно предимство – цената. Тя е важен фактор, който играе роля при вземането на решение. В повечето случаи, консекутивният превод има по-ниска крайна цена. Това се дължи най-вече на факта, че няма нужда от наемането допълнителна техника и оборудване, която би оскъпила стойността на услугата.

Консекутивният превод, също така, позволява хора от публиката да вземат участие и да зададат своите въпроси към говорещия. По този начин се създава дискусия, която помага пълноценно да бъде възприета информацията и евентуално да бъдат изяснени възникнали неясноти.

Както сами може да прецените, консекутивният превод има редица предимства, които не случайно го нареждат сред най-често използваните методи за устен превод. В случай, че решите да използвате такава услуга, уверете се, че наемате преводач или преводаческа агенция с доказана репутация и опит.

Вижте нашите цени за писмен и устен превод и легализация тук.