Преводи, цени и всичко, което трябва да знаете за различните услуги

Вижте нашите цени за преводи и легализация тук.

През последните 10 години тяхното търсене нарасна толкова много, че видовете преводи са вече най-различни и всичките имат различни цени. Разбира се, естеството на услугата е същото, но вариантите, по които може да се изпълни вече са много по-технологични, модерни и качествени.

Превод цениВ тази статия ще ви запознаем по-подробно с различията и приложението на модерните преводачески услуги, а също и със стандартните цени за България, на които можете да ги откриете. Но преди това, ето кратък списък с главните фактори, определящи стойността на различните преводи:

  • Дали преводът е писмен или устен
  • Сложността на тематиката
  • Необходимата техника
  • Езикът, от който се превежда
  • Обемът на писмения превод или времетраенето на устния превод
  • Срокът за извършване на превода

Основните видове преводи и техните цени

Писмени преводи – цени и детайли

Превод цениПисмените преводи са най-популярната услуга в сферата и всички знаят какво представляват, затова ще обясним само на каква база се сформират цените и в какви диапазони варират.  Първият критерий за определянето на цената е от кои групи са езиците, с които ще се работи. Те могат да бъдат част от 3 такива, в които езиците са разпределени на база сложност и популярност.

Други критерии са дневният брой страници, които ще се превеждат и дали текстовете са специализирани. Цената за превод на документ е малко по-ниска от тази за специализиран текст, но в повечето случаи са сходни. Вижте нашите цени за преводи и легализация тук.

Вероятно ви прави впечатление, че няма посочени цени за преводи на езици от трета група. Това е така, защото езиците в нея са редки и сложността е различна при всеки от тях. Тук стойността на превода се определя индивидуално за всеки проект и може да достигне от 25лв. на страница от 100лв.

Устни преводи – цени и детайли

Устните преводи се разделят на два основни вида – симултанен и консекутивен. Запознайте се подробно с техните характеристики, приложение и цени.

Симултанен превод

Превод цениСимултанният превод се класира като един от най-сложните видове, защото е съпътстван с много голяма отговорност и изисква отлични лингвистични познания над средното ниво. Той се провежда предимно в големи зали, директно по време на речта на оратора. Максималното време за пауза е 30 секунди докато преводачът мислено обработи информацията, изказана до момента и я преведе със същите тон и семантика на аудиторията. За осъществяването му се използва звукоизолирана кабинка, в която преводачът чува ораторът чрез слушалки и превежда думите му, използвайки микрофон.

Вижте нашите цени за преводи и легализация тук.

Защото този тип превод често се използва по време на дълги срещи или конференции, преводачите в кабинката са двама, сменяйки се на интервали от 20 мин. до 30 мин. По този начин те имат възможност да си починат, запазвайки високо качество на работата си.

Консекутивен превод

Консекутивният превод е сравнително по-лесен от симултанния, затова и неговата цена е по-ниска. Той се извършва последователно, след като ораторът направи пауза, за да може изказаната до момента част да бъде преведена. Този тип устен превод се води за най-разпространения и не се изисква специално оборудване за неговото провеждане. Стандартно преводачът е само един и услугата се таксува на час.

Превод цениПри консекутивния превод се използва метода “говор – пауза”, за разлика от симултанния, който се превежда докато ораторът говори, без да се изисква от него да прави паузи. Това прави процеса на консекутивния превод сравнително по-дълъг, затова е хубаво да предвидите допълнително време за срещата.

Тук можете да се запознаете със стандартните за България цени за устни преводи. Имайте предвид, че при симултанния превод цената на час включва само наемането на двама преводачи, без необходимото оборудване. Заплащането за него е допълнително в зависимост от нуждите на поръчителя.

Вижте нашите цени за преводи и легализация тук.

Надяваме се, че тази статия ви е помогнала да добиете по-добра представа за различните видове преводи и техните цени на българския пазар. При нужда от повече информация не се колебайте да се свържете с нас на имейл office@teza.bg или на тел.  +359 (0) 2 9 691 598