Симултанен превод

Замисляли ли сте как се осигурява симултанен превод за големи събития?

Симултанен преводТрудно ли е да се организират форуми с много на брой участници от различни страни, като например заседания на Съвета за сигурност на ООН или тези на Европейската комисия? Как всички тези хора, говорещи различни езици, успяват ясно и точно да се разберат помежду си, без да настъпи суматоха, особено когато от техните решения произтичат важни последици за живота на гражданите.

Ефективната комуникация помежду им се осигурява благодарение на отлично подготвени и опитни преводачи, които извършват т.нар. симултанен превод. В тази статия ще изясним какви са неговите отличителни характеристики, в кои случаи е подходящо да се използва сумултанен превод и какви са основните му предимства.

Вижте нашите цени за осигуряване на симултанен превод и оборудване с кабина и оборудване.

Какво означава симултанен превод?

Нека първо да изясним какво означава понятието симултанен превод.

Симултанен преводТова е вид устен превод, при който преводачът превежда едновременно докато говорителят произнася изказването си. Затова понякога е наричан и с понятието “синхронен превод”. За разлика от консекутивния превод, при който говорителят прави пауза, за да може преводачът да преведе казаното, при симулантния превод липсва прекъсване. Протяжните паузи за превод на няколко езика при консекутивния превод не са ефективни за такъв тип многоезични събития, тъй като удължават значително времето за провеждане на събитието и разпокъсват речта на говорещия.

Интересен факт е, че исторически симултанния превод води началото си и става популярен в средата на миналия век.

Това се сучва именно заради големи международни форуми, където възниква необходимостта от превод на различни езици в реално време. Като се твърди, че за пръв път симултанният превод е използван по време на Нюмберския процес през 1946 г.

Интересна версия на симултанния превод е шепнещия превод или по-познатия като шушутаж. Това е симултанен превод без оборудване. Той работи точно като симултанен превод с оборудване, но в този случай не се използват микрофони или слушалки. Преводачите седят близо до хората, които не разбират изходния език, и шепнат превода в ушите им.

Шушутажът е подходящ за по-малки събития или за по-малки групи, за които е нужен превод.

Какви са характерните особености на симултанния превод?

Симултанният превод е най-сложният от всички устни преводи, но също така намира много широко приложение заради своите предимства.

Фактът, че преводачът трябва едновременно да следи речта на говорителя и да превежда дума по дума, е красноречив за сложността на изпълнението на подобен вид преводи. Непрекъснатостта на превода е от изключително важно значение за неговото качество. Понякога и кратко прекъсване от страна на преводача би могло да доведе до невъзможност да се предаде основния смисъл на речта.

Дори най-опитните и добре обучени професионалисти могат да издържат на това темпо най-много около половин час. По тази причина преводачите винаги са поне двама и се сменят на всеки около 20-30 минути. Вторият преводач също следи речта и води записки и е готов да се включи при необходимост или знак от страна на своя колега.

Още една характерна особеност, присъща специално за този вид устен превод е необходимостта от специализирано оборудване.

Вижте нашите цени за осигуряване на симултанен превод и оборудване с кабина и оборудване.

Кабина за симултанен превод и оборудване

При този вид превод, е необходима специална шумоизолирана преводаческа кабина.

Кабинка за преводВ нея седят преводачите, които носят слушалки. Това им позволява много добре да чуват точните думи на говорителя и в реално време да превеждат чутото на целевия език. Преводът достига до присъстващите, които също носят случалки и специален приемник, настроен на честотата на която излъчва инфрачервения излъчвател. Когато целевите езици са повече от един, се осигуряват няколко екипа преводачи в отделни кабини, а преводът се предава на различни честоти, за които делегатите на събитието са предварително уведемомени.

В зависимост от мащаба и продължителността на самото събитие, преводачите в кабината могат да бъдат дори и трима или повече. Това осигурява плавния и непрекъснат превод.

В случай, че организирате подобен форум, конференция или друг тип събитие, където публиката ще бъде мултиезична и имате нужда от симултанен превод, то непременно ще трябва да осигурите и необходимото оборудване – кабинки, микрофони, слушалки и други устройства. Не всяка преводаческата агенция, която сте наели ще ви окаже съдействие за наемането на техниката. Необходимо е да потърсите такава с опит в провеждането на подобни ангажименти.

В кои случаи е подходящо да осигурите симултанен превод?

Този вид превод е подходящ в множество различни случаи.

Както вече споменахме в това число се включват различни политически и дипломатически събития с международно участие, речи на политици, различни конференции и научни семинари. Също така е подходящ вариант при предаване на големи събития на живо по телевизията – музикални конкурси, спортни състезания и др.

Напоследък са популярни запитванията от клиенти за симултанен превод на събитие излъчвано в Youtube или други онлайн канали.

В такива случаи е добре преводаческата агенция да има опит с подобни ангажименти, защото те имат своята специфика, както от към техническо обезпечаване така и по технологи на извършване на превода. В тези случаи възможностите и изискванията са разнообразни, за това най-добре ни изпратете конкретно запитване.

Какви са предимствата на симултанния превод?

Накрая, но не и на последно място, нека да обобщим какви са предимствата на симултанния превод.

Най-голямото предимство е, че преводът тече едновременно с оригинала. По този начин няма Цени за симултанен преводпрекъсване в речта на говорещия. Въздействието на словото е по-голямо и слушателят може да проследи внимателно смисъла и да разбере основните тези и аргументи. Благодарение на тази непрекъснатост на речта, не се губи излишно време за превод, няма паузи и не се налага да бъде увеличавана продължителността на събитието.

Следващото предимство, което е необходимо да подчертаем, това е възможността за едновременен превод на няколко езика. Това е много практично и е почти невъзможно при другия най-популярен метод – консекутивния превод, тъй като би коствало твърде много време.

В заключение може да обобщим, че синхронният превод има редица предимства.

Трябва да имате предвид, че за гладкото протичане на събитието, ще ви е необходимо да ангажирате преводачи с висока експертиза и отлични познания на двата езика. Ще трябва да осигурите необходимата техника, която е разнообразна спрямо целите, както и технически екип, който да се грижи за оборудването. Симултанния превод е изключително предизвикателна и сложна дейност, така че единствено професионални агенции със значителен опит биха се справили успешно.

Вижте нашите цени за осигуряване на симултанен превод и оборудване с кабина и оборудване.